Project Desain

Desain is een applicatie voor inburgeringscursussen die ondersteuning biedt aan cursisten voor het verbeteren van primair de woordenschat, secundair de uitspraak en het initiatief nemen. Het is tot stand gekomen tijdens het volgen van een Minor Learning Experience Design van Niels Floor.

Met ons concept willen wij een ondersteuning bieden aan de cursisten. We hebben onze aandacht gezet op het uitbreiden van de woordenschat, omdat uit onderzoek is gebleken dat de fundering van taal ligt bij de woordenschat. Daarbij is de huidige leermethode ook niet optimaal door het gebrek aan het leren door te ervaren. De methode van: woord(taal1) = woord (taal2) structuur van leren is achterhaald en kan veel leuker!

De gebruiker maakt foto’s van objecten uit zijn eigen omgeving. Zoekt samen met zijn klasgenoten uit welk woord erbij hoort en ordent ze op zijn prikbord. Daar kan hij spelletjes doen om zijn woorden te leren en uiteindelijk aan zijn fotoboek toe te voegen. Die woorden zijn vanaf dan bekend, maar nog wel op te zoeken.

Download hier het Design Document

Bekijk hier de schermdoorloop